Vanaf heden vindt u de officiële publicaties (bekendmakingen) van de gemeente Den Haag niet meer op de website van de gemeente.

Op de website vindt u de officiële publicaties onder het kopje ‘Berichten over uw buurt’ . Vul uw woonplaats en postcode in en kies welke berichten u wilt zien, bijvoorbeeld alles binnen een straal van 250 meter van uw huis, of van de hele gemeente. U kunt ook selecteren op soort bericht, bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen of verordeningen.

Het kan even duren voordat de website geladen is. U kunt de tekstgrootte aanpassen door op op + of – te klikken.

 

Over de site overheid.nl

De website Overheid.nl is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheidsorganisaties in Nederland. Deze website is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met:

– de andere ministeries
– de Eerste- en Tweede Kamer
– gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen
– Belastingdienst, DUO, SVB, UWV

In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Bij het onderdeel wordt onder de knop ‘Help’ informatie gegeven over de bron van de gegevens. Daar wordt u ook ingelicht over actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie en over de manier waarop deze moet worden gebruikt.

In het algemeen geldt dat er veel zorg en aandacht is voor de kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden, maar dat deze desondanks nooit geheel vrij is van gebreken. Hiermee moet u rekening houden. Als de informatie essentieel voor u is, dient u deze bij de verantwoordelijke instantie te verifiëren.

Mocht u op Overheid.nl informatie tegenkomen die volgens u onjuist is, dan kunt u dat laten weten via de knop ‘Contact’. Deze knop kunt u ook gebruiken als u een suggestie of een vraag over de werking van Overheid.nl hebt. Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Rijksoverheid.nl of, als u ondernemer bent, aan Antwoord voor bedrijven.

Algemene verantwoordelijkheid voor Overheid.nl

Opdrachtgever en beleidsmatig verantwoordelijk: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dagelijkse verantwoordelijkheid voor beheer, redactie en ontwikkeling: Logius voor de algemene webpagina’s en het onderdeel Producten, diensten en contactgegevens en het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) voor het onderdeel Overheidspublicaties.

Externe redactie

Producten en diensten: Ministerie van Algemene Zaken: Dienst Publiek en Communicatie en Ministerie van Economische Zaken: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Overheidsorganisaties: Gegevens worden geleverd door alle afzonderlijke overheidsorganisaties.
Wet- en regelgeving en Officiële bekendmakingen: Sdu.

Bronvermelding afbeeldingen

In de banners op http://data.overheid.nl en de data.overheid.nl-banner op Overheid.nl worden afbeeldingen gebruikt die zijn gemaakt door jscreationzs.