Experimenteerruimte stimuleert vernieuwingskracht rechterlijke macht

Nieuwsbericht | 20-04-2018 | 14:15 Mensen hebben behoefte aan snelle en eenvoudige procedures om conflicten duurzaam op te lossen. Juridische procedures zijn echter vaak complex, duren lang en kunnen leiden tot uitkomsten die voor alle partijen onbevredigend zijn. Daarom krijgt de rechterlijke macht meer ruimte om te experimenteren met flexibele vormen van rechtsspraak. Daarbij ligt … >>Lees hier verder…

Wetgeving voor inperking boetes OV-studentenkaart

Nieuwsbericht | 20-04-2018 | 14:15 De ministerraad heeft ingestemd met wetgeving die het aantal boetes voor studenten flink moet inperken. Studenten krijgen die boetes als ze het studentenreisproduct op hun OV-chipkaart te laat stopzetten. Momenteel komt het geregeld voor dat studenten tegen een OV-boete aanlopen, bijvoorbeeld omdat zij onvoldoende scherp hebben wanneer ze dat product … >>Lees hier verder…

Mariëlle Bevers directeur communicatie bij OCW – Dagblad070

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt maandag een nieuwe directeur communicatie. Dat wordt drs. Mariëlle Bevers, die sinds december 2015 plaatsvervangend directeur en hoofd communicatie bij Aegon Nederland is geweest. Daarvoor was zij hoofd communicatie van de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn van de gemeente Den Haag. Eerder was Bevers, inwoonster van de … >>Lees hier verder…

Shishalounge moet nog drie maanden langer dicht

Shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort moet ter bevordering van het herstel van openbare orde voor drie maanden dicht. Burgemeester Krikke verlengt daarmee de sluiting van de bar die twee weken geleden nog het toneel van een fatale schietpartij bleek. Tijdens het schietincident kwam de zeventienjarige Azad om het leven. Burgemeester Krikke neemt de maatregel … >>Lees hier verder…

Den Haag – Raad sprak over blowverbod

Blowverbod De raad ving aan met een actualiteitendebat over de brief Aanwijzen gebieden verbod gebruik softdrugs, aangevraagd door de Haagse Stadspartij, D66, PvdA, SP, PVV en GroenLinks. Het college heeft voorgesteld een aantal gebieden aan te wijzen waar blowen verboden wordt. De Haagse Stadspartij vroeg per motie om dit collegevoorstel in te trekken en de … >>Lees hier verder…

Mbo-les homoseksualiteit wordt minder vlak en neutraal – Dagblad070

De lessen op het mbo over verscheidenheid in seksuele voorkeur worden minder vlak en neutraal. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs wil dat mbo-studenten leren dat een respectvolle omgang met seksuele diversiteit positief is. Mbo’s zijn nu verplicht hun studenten voor te lichten over homoseksualiteit en andere seksuele verscheidenheid als een onderwerp waarover je van … >>Lees hier verder…