Cardia zet vrijwilliger in het zonnetje

Vrijwilliger vrijwilliger-zonnetje-cardia-mariahoeveAnk Scholte is voor velen in Landscheiding een bekend gezicht. Ze heeft in het verleden met haar echtgenoot Herman het zingen van geestelijke liederen bij het orgel geleid.

Herman speelde op het orgel in de kapel en Ank haalde bewoners op uit hun kamers en deelde de zangbundels uit, zorgde voor een kopje koffie en gezelligheid. Ank heeft dit altijd met veel liefde en enthousiasme gedaan.

Sinds Herman er niet meer is, is er een pianist die Ank begeleidt. Het zingen bij de piano vindt tegenwoordig plaats in de nieuwe activiteitenruimte. Er is nog altijd veel animo voor onder de bewoners. Ank heeft ook de vorige geestelijk verzorger begeleid bij zijn belevingsdiensten in de huiskamers.

Tegenwoordig schenkt Ank ook nog koffie bij het schilderen in de activiteitenruimte op donderdagochtend en ze maakt de mooiste ansichtkaarten die ze bij ons in huis verkoopt voor het goede doel. Regelmatig is dit doel de Vrienden van Landscheiding, zodat het geld weer ten goede komt aan de bewoners.

Ank gaat af en toe mee met een uitje om te helpen met rolstoelen duwen en mensen te begeleiden, kortom, Ank is  ONMISBAAR! Daarom wordt zij deze maand in het zonnetje gezet. Ank, we hopen je nog vele jaren in ons midden te hebben, hartelijk dank voor al het werk wat je verzet!

 

Bij Cardia is iedereen welkom.

Adres:link-blauw Isabellaland 150 –2591 SL Den Haag   (Google maps)

Telefoon: 070 338 4600

Contact vrijwilligerscoördinator Landscheiding

Hannah den Hartogh
Email: hdhartogh@cardia.nl
Telefoon: 070 33 99 111

Jessica Schreve
Telefoon: 070 33 99 111
Email adres: jschreve@cardia.nl

link-blauwCardia Landscheiding vrijwilligers

Cardia Landscheiding

Cardia en Duinrust zijn sinds 1 maart 2016 samen verder gegaan als Cardia. Samen bieden we comfortabele woonruimte, (thuis)zorg en aanvullende diensten voor ouderen. Met respect voor elkaar en aandacht voor de wensen en behoeften van onze cliënten.

De nieuwe organisatie heeft een nieuw gezicht gekregen. In ons logo kunt u een hart herkennen. Het symbool van menselijke gevoelens. Van liefde, warmte en geborgenheid. Dat is wat Cardia wil uitdragen. Zorgzaam voor cliënten, met liefde voor ons werk en hart voor elkaar. We zijn een kleinschalige organisatie en werken in kleine teams. Daardoor voelen onze cliënten en medewerkers zich persoonlijk gekend.

Onze mensgerichte zorg is gebaseerd op het zogenoemde Planetree-zorgconcept. Dat richt zich op:

Betere zorg
Een (financieel) gezonde organisatie met tevreden cliënten en medewerkers.
Een plezierige omgeving, die bijdraagt aan het welbevinden van onze cliënten.

Inspiratie Cardia Landscheiding

Ieder mens zoekt naar zingeving, inspiratie en houvast in zijn/haar leven. Wij verlenen zorg vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Zorg die past bij uw levenswijze en uw levensverhaal en daarom ook is terug te vinden in onze ondersteuning bij de zingeving van het leven. Hierdoor is er bijvoorbeeld ook ruimte en aandacht voor levensvragen in de laatste levensfase van onze cliënten en bewoners.

Bij Cardia is iedereen welkom. Wij respecteren verschillen in denken en geloven van onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Wèl verwachten we dat u onze identiteit en waarden respecteert.

Regie over uw eigen leven

Bij Cardia staat zelf- (of samen)redzaamheid voorop. Daarbij ondersteunen wij u, uw familie of mantelzorger vanuit onze visie dat ieder mens geroepen en in staat is tot liefde en verantwoordelijkheid voor elkaar. Wij streven ernaar cliënten zo lang mogelijk zorg te bieden in de bestaande, eigen woonomgeving.

Hulp bij meer zorgbehoefte Cardia Landscheiding

Heeft u op een gegeven moment meer zorg nodig? Ook dan Cardia u helpen en op de weg daarnaar toe begeleiden. Zo vindt u bij ons een integraal en wijkgericht aanbod van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening waaruit u kunt kiezen.

 

Bron: LOCATIENIEUWS
LANDSCHEIDING – oktober 2016

 

 

 

 

 

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com