De digitale Muurkranten zijn een service Van de Gemeente Den Haag
Maak een keuze uit de volgende muurkranten:
Wijkberaad Mariahoeve Haagse Hout Haags Journaal Arts en Zorg | Mariahoeve Arts en Zorg | Haagse Hout Willem Royaardsplein Centrum voor Jeugd en Gezin VOORWelzijn Florence Mariahoeve Bibliotheek Haagse Hout Punt Zuid Diamant Theater Stadsdeelkantoren

 

Dit is de Digitale muurkrant Willem Royaardsplein. De berichten wisselen automatisch.
Regie en bewerking:Willem Royaardsplein

 

Het doel van de Wijkvereniging Benoordenhout is de behartiging van het leefmilieu in de meest ruime zin, alsmede van de belangen van de individuele bewoners van het Benoordenhout.

Wat doet de wijkvereniging concreet ?

  1. Zij treedt namens de wijkbewoners op onder meer in zaken als bouw- en bestemmingsplannen, milieu-aangelegenheden en bij aangelegenheden op het gebied van verkeer en vervoer.
  2. Zij geeft zesmaal per jaar een wijkblad uit, dat huis-aan-huis wordt bezorgd.
  3. Zij organiseert sociaal-culturele evenementen voor jong en oud, zoals de koninginnedagviering, de zeepkistenrace, exposities in het wijkcentrum en een jaarlijks evenement.
  4. Zij beheert het wijkcentrum ’t Benoordenhuis.
  5. Onder haar verantwoordelijkheid fungeren de Commissie Belangenbehartiging Ouderen en de Contactclub Benoordenhout ten behoeve van de 55+ bewoners in de wijk.
  6. Zij beheert deze website en online omgeving.

U kunt de wijkvereniging steunen door actief deel te nemen in de werkgroepen of commissies die zich met een specifiek aspect van het werkterrein van de wijkvereniging bezighouden of voor een of meer dagdelen per week op te treden als gastheer/gastvrouw in het wijkcentrum. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het bestuur.