Fontein op het (Tanneke) Anna van Buerenplein

Anna van Buerenplein mariahoeve-boudewijn-revisWethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte) heeft samen met ‘Tanneke’ de fontein op het Anna van Buerenplein in gebruik gesteld. De fontein is het sluitstuk van de Haagse Loper en bestaat uit een mozaïek beeltenis van Anna van Bueren, de eerste vrouw van Willem van Oranje – de Vader des Vaderlands. Anna werd door hem ook wel liefkozend ‘Tanneke‘ genoemd.

Vroeger, voor de vernieuwing van het stationsgebied, stond hier nog een parkeergarage, met er omheen rommelige donkere zijstraten en stond er meerdere keren per week een methadon bus. Het was geen prettige plek. Door de garage ondergronds te maken is ruimte ontstaan om het Anna van Buerenplein te realiseren.

“Het Anna van Buerenplein is in deze drukke omgeving een kleine groene oase van rust. Het plein is onderdeel van de looproute naar Bezuidenhout en tevens onderdeel van de stadsentree Haagse Loper. Voor vele bezoekers en de bewoners vormt het plein daarom een belangrijke ingang tot de stad en een prettige verblijfplaats,” aldus  de verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis.

Vanaf volgend jaar wordt het busplatform vernieuwd. De werkzaamheden hiervoor worden in 2018 afgerond en wordt de Anna van Buerenstraat ingericht. Tevens wordt de komende jaren het Koningin Julianaplein aangepakt, met eerst de bouw van de ondergrondse fietsenstalling en daarna de bouw van de woningen en als slot de inrichting van het plein. Eind 2019 is de verwachting dat het Koningin Julianaplein gereed is.

Gravin Anna van Buren

Ook wel Anna van Egmond. Eerste vrouw van Willem van Oranje en gravin van Buren, Lingen en Leerdam. Enige dochter van Maximiliaan van Egmont en Françoise de Lannoy. Werd door Willem van Oranje ook wel liefkozend ‘Tanneke’ genoemd.

Anna van Buren

 

Anna van Buren wordt in maart 1533 geboren in Grave, een vestingstad in Noord-Brabant. Ze is de enige dochter van Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren en Leerdam, en diens erfgename.

Op 8 juli 1551 trouwt ze met Willem van Oranje. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren. Twee dochters: Anna (die vroeg overlijdt) en nog een Anna en één zoon: Filips Willem.

Anna van Buren is een vermogende vrouw. Als ze op 24 maart 1558 op 25-jarige overlijdt, erft Willem van Oranje haar bezittingen. De eerste gemalin van de Vader des Vaderlands wordt begraven in de Grote of Lieve Vrouwe Kerk in Breda.

 

Graafschap Buren

graafschap-buren
Graafschap Buren 1665

De heerlijkheid Buren, later verheven tot graafschap, in de huidige provincie Gelderland, maakte tot 1714 in principe geen deel uit van de Verenigde Provinciën maar was er in de praktijk wel grotendeels afhankelijk van.

Vrije Heerlijkheid Buren

De Vrije heerlijkheid Buren ontstond in het jaar 994 doordat het graafschap Teisterbant werd opgedeeld. De heerlijkheid werd bestuurd door de familie van Buren. Hun familiewapen werd ook het wapen van de heerlijkheid en de hoofdstad Buren.

De heerlijkheid bestond oorspronkelijk uit de vestingstad Buren, stadsrechten in 1395 verkregen van ridder Allard van Buren, Asch en Erichem, maar door verwerving, oorlog en huwelijken kwamen er nog een aantal dorpen bij, waardoor de heerlijkheid in omvang groter werd. Op het einde bestond de heerlijkheid uit: de voorgenoemde plaatsen en Beusichem, Zoelmond, Buurmalsen en Tricht.

In de 15e eeuw liep de opvolging tweemaal langs de vrouwelijke lijn. Elizabeth van Buren huwde Gerard II van Culemborg, en hun dochter Aleida van Culemborg trouwde met Frederik van Egmond. Sindsdien was het Huis Egmont de heersende familie in Buren.

Graafschap

Buren tot graafschap verheven

In 1498 werd Buren door keizer Maximiliaan I verheven tot een graafschap. Later wilde keizer Karel V Buren nog verheffen tot een hertogdom, maar Maximiliaan van Egmond antwoordde hierop: “Liever een rijke graaf, dan een arme hertog” en dus bleef Buren een graafschap.

Willem van Oranje trouwde in 1551 met de erfdochter Anna van Egmont, gravin van Buren. Daarmee kwam toen het graafschap Buren aan het Huis Oranje-Nassau. Sindsdien voeren leden van dit huis tevens de titel graaf van Buren.

Maria, het derde kind van Willem van Oranje en Anna van Egmond, stichtte in 1612 het weeshuis van Buren, dat 350 jaar lang als zodanig heeft dienstgedaan. Daar is het Museum der Koninklijke Marechaussee gevestigd. Het ten dele nog door een wal en muren omgeven plaatsje is tot beschermd stadsgezicht verklaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com