Vitaliteitsaward – Geslaagde interactieve informatie middag in het Grand Café van Florence

bijeenkomst VitaliteitsawardHaagse Hout – De vele wijkbewoners en geïnteresseerden kregen volop de gelegenheid om vragen te stellen over het actieprogramma: “Den Haag seniorvriendelijke stad”, tijdens de interactieve informatie middag in het Grand Café van Florence. Het geheel was zoals altijd, tot in de puntjes verzorgd.

In een gezellige en ontspannen sfeer werden de vragen beantwoord. Ook werd over alle domeinen van de senior vriendelijke stad een uitleg gegeven. Met dit programma wil de gemeente ervoor zorgen dat meer en meer ouderen participeren in de samenleving. Het doel is dat ouderen de ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig hebben.

Maar ook nieuwe projecten en activiteiten worden gestimuleerd in een seniorvriendelijke stad. Het actieprogramma legt sterk de nadruk op samenwerking met organisaties en verenigingen op verschillende beleidsterreinen zoals cultuur, sport, emancipatie, informele zorg, leefomgeving en gezondheid.

Vitaliteitsaward

Heeft u een idee hoe uw buurt senior vriendelijker kan worden? Of wilt u starten met een activiteit, maar is er meer bekendheid en ondersteuning nodig? Dien dan uw initiatief in voor de Vitaliteitsaward.

De Vitaliteitsaward is een waarderingsprijs voor initiatieven van Hagenaars om te werken aan een seniorvriendelijke stad. De Vitaliteitsaward stimuleert Hagenaars (zowel u als buurtbewoner als organisaties) actief en betrokken te blijven bij de stad. Met uw initiatieven inspireert u elkaar om vitaal te blijven en eenzaamheid tegen te gaan.

bijeenkomst2De initiatieven, mits uitvoerbaar, kunnen variëren van klein tot groot en van toepassing zijn op allerlei thema’s zoals: sociale restaurants, begeleiding bij gebruik van nieuwe media of veilig online betalen, dementievriendelijke winkels maar ook ideeën over een seniorvriendelijke wandelroute.

Geef een korte toelichting op uw initiatief en meld het aan.

Dit kan tot 29 april 2016 via:   info@seniorvriendelijkdenhaag.nl

of bij voorkeur via het online formulier
op   >> handje2www.seniorvriendelijkdenhaag.nl

Uit ieder stadsdeel wordt een winnaar gekozen. De partners binnen Den Haag seniorvriendelijke stad (waaronder de gemeente) kunnen ondersteuning bieden in het realiseren van initiatieven.

Aan de Vitaliteitsaward is geen geldbedrag verbonden, de Award levert erkenning en bekendheid op voor uw initiatief.

Met het actieprogramma ‘Den Haag, seniorvriendelijke stad’ wil de gemeente bereiken dat oudere inwoners actief en vitaal blijven, zich minder eenzaam voelen en in een veilige omgeving kunnen wonen met toegankelijke en passende voorzieningen. Het stimuleren van vitaliteit is een belangrijke voorwaarde om ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en om eenzaamheid tegen te gaan. Samen met de ouderen zelf, zorg- en welzijnsinstellingen, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties, scholen en universiteiten geeft de gemeente vorm aan deze ambitie.

De aanpak is gericht op het stimuleren van initiatief in alle Haagse buurten, het zichtbaar maken van de seniorvriendelijkheid en het bevorderen van ouderenparticipatie. Hiermee beogen we dat  op alle leefdomeinen aandacht komt voor het belang van ouderen.

De acties van het ouderenbeleid richten zich voorts op:

1. Ouderen stimuleren gezond, vitaal en betrokken te zijn.
2. Ouderen helpen eenzaamheid te verdrijven en te focussen op levensplezier.
3. Ouderen ondersteunen om langer zelfstandig te wonen in een veilige, seniorvriendelijke leefomgeving met passende voorzieningen.

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com