Gezellig op zijn Hollands lunchen

vuurvlinder 1Naast een reeks van activiteiten die de Vuurvlinder aan de Diamanthorst heeft georganiseerd om de kinderen van de vluchtelingen kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving, werd in Resto VanHarte Mariahoeve een speciale lunch door de kinderen voor de kinderen gehouden.

De leerlingen van de Vuurvlinder dekten samen met de vrijwilligers van Resto VanHarte Mariahoeve onder begeleiding van Ben Lachab de tafels. Alles moest er piekfijn uitzien.

De directeur van de Vuurvlinder, Rob Rosier zat zelf gezellig tussen de kinderen, die honderduit babbelden over allerlei onderwerpen. Ze hebben met zijn allen genoten van de heerlijke maaltijd en de contacten onderling.

Hierna konden zij gezamenlijk bij de Vuurvlinder sporten.

Foto’s: Ben Lachab

vuurvlinder4

vuurvlinder 3

vuurvlinder 2

 


 

Informatie De Vuurvlinder

De Vuurvlinder, een school met kinderen afkomstig uit meer dan 42 verschillende landen en culturen, heeft zich gespecialiseerd in taalonderwijs. Ook kinderen zonder taalachterstand kunnen zich optimaal ontwikkelen op onze school. We hebben kleine groepen en kunnen daardoor meer individuele aandacht geven aan kinderen die langzamer of sneller leren.

Sinds 2007 doen we mee aan het Leerkansenprofiel (=LKP) van de Gemeente Den Haag. Elders op deze website leggen we uit wat daarvan het doel is. Kinderen van groep 1 t/m 8 hebben hierdoor zes uur per week meer leertijd. De kinderen zitten dan alle dagen tot 16.00 uur op school (behalve de woensdag). Hierdoor krijgen ze de kans om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen en extra tijd om hun woordenschat te vergroten.

De Vuurvlinder gaat binnen vier jaar in een nieuw gebouw een Brede School vormen met het Centrum voor Jeugd & Gezin, 2 Samen, Vóór Welzijn en de Bibliotheek. Daarbij zal nauw worden samen gewerkt met Resto van Harte en het Diamanttheater. Ook biedt de school ruimte aan andere instanties en groeperingen uit de wijk Haagsche Hout.
                  
Ten slotte wil ik eindigen met een citaat
van dhr. R. Diekstra, welke wij als school onderschrijven.’
 
‘Kinderen hebben,teneinde gelijke kansen te krijgen,
zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen
en recht op ongelijke behandeling
in onderwijs en opvoeding’
De grondwet van de opvoeding (2003), R. Diekstra
 
Namens het team en bestuur,
 
Rob Rosier
Directeur De Vuurvlinder

Diamanthorst 10
2592 GH Den Haag
070 – 3859839
info@vuurvlinder.lucasonderwijs.nl

Bron: » » De Vuurvlinder


Informatie RestovanHarte

Op 34 locaties door heel Nederland verzorgt Resto VanHarte één of twee avonden per week een gezond driegangendiner, meestal in een school of buurthuis met een professionele keuken. Binnen enkele uren vindt in zo’n ruimte een metamorfose plaats.
Onder leiding van een professionele kok, de Horecacoördinator, start de keukenploeg de voorbereidingen. Vrijwilligers doen in de buurt boodschappen, stellen apparatuur op voor een muzikant of spre­ker en dekken de tafels. De Restomanager en Horecacoördinator ondersteunen de verschillende groepen vrijwilligers. Per avond zijn er gemiddeld tien vrijwilligers. Soms komt er hoog bezoek. Bijvoorbeeld van het Koninklijk Huis, een minister, burgemeester, wethouder of een ceo van een multinational.
Voor de ontvangst maakt dat niet uit: iedereen wordt gelijk behandeld.

Onze partners
Resto VanHarte is mogelijk dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers en de samenwerking met bedrijven, fondsen en overheden. Bedrijven steunen ons niet alleen financieel, maar ook door de inzet van medewerkers, kennis, diensten en trainin­gen. Dankzij de bijdrage van al deze partners zijn er in 2012 vier nieuwe Resto’s geopend en wist Resto VanHarte meer dan 120.000 maaltijden op tafel te zetten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De Resto’s bieden als leer­werkplek kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Binnen de organisatie wordt ingezet op zo min mogelijk belasting van het milieu. Zo is er geen centrale bevoorrading: vrijwilligers doen inkopen voor de maaltijden bij lokale leveranciers en ver­plaatsen zich te voet of per fiets. Het streven is zoveel mogelijk streekproducten te gebruiken. Verder maakt Resto VanHarte voor zijn spaartegoeden onder meer gebruik van de Triodos Bank, met het oog op de maatschap­pelijke betrokkenheid en duurzaamheid van deze bank.
 De komende jaren stuurt Resto VanHarte op het verder terug­dringen van energieverbruik, op milieuvriendelijk drukwerk en op het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer.

Adres
Resto VanHarte Mariahoeve
Diamant College
Diamanthorst 183
2592 GD Den Haag

Restomanager
Ben Lachhab
b.lachhab@restovanharte.nl
Tel 06 466 140 25

Openingstijden
Iedere dinsdag
Resto open 17.30 uur. Aanvang maaltijd 18.00 uur

 

 

Bron: » » Resto VanHarte Mariahoeve

This site is protected by wp-copyrightpro.com