Of maak een keuze uit de volgende onderdelen:
» VOORwelzijn » Servicepunt XL » Reporters Groep » Jeugdhonk Boem » Meiden Club » Hop Hopje » Sociale kaart » Jeugdwerk Mariahoeve » Alg Programma Jeugdwerk Mariahoeve » Klacht doorgeven » Piep zei de muis » Website VOORWelzijn » Rots en Watertraining » Activiteiten wijkcentrum » Gratis scootmobiel service » Begeleiding en Vervoer voor 60 plussers » Aanwezige diensten / organisaties

 Tijdens de vakantie geen jeugdwerkactiviteiten in het wijkcentrum

Jeugdwerk Mariahoeve

Activiteiten voor jeugd van 4 t/m  23 jaar

Het jeugdwerk is er voor alle jeugd. Niet alleen voor onderstaande activiteiten, maar ook als jij zelf een goed idee hebt voor een nieuwe activiteit. 

Het jeugdwerk is er ook als het even niet meer lukt, als je het even niet meer ziet zitten. Heb je behoefte aan een luisterend oor, advies, hulp of gewoon een praatje? Kom dan even langs, bel of maak contact via WhatsApp of Facebook.

Het jeugdwerk is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en stagiaires. Denk jij dat je ons iets te bieden hebt op het gebied van activiteiten voor de jeugd dan willen we graag met je in gesprek.

Wij organiseren activiteiten door heel Haagse Hout. Jeugd die in Mariahoeve woont, is ook welkom in Bezuidenhout en andersom natuurlijk.

Daarnaast zijn er in alle drie de wijken een ‘Haagse Hopje’, waar alle kinderen en ouders welkom

zijn om gebruik te maken van deze speelgoed uitleen.

    Groetjes

      Jeugdwerk Haagse Hout,

   Carlito, Mark, Wyindra, Roxanne, Anne, Khalid, Muzaffer, Mike, Marilyn  en Tin-Nio

 

Jeugdwerk Mariahoeve

Doet nog meer!     

Het jeugdwerk is er niet alleen voor jeugdactiviteiten en ontmoetingsplek, maar wij geven ook diverse trainingen en cursussen. Opgeven kan via het CJG of de contactpersonen…  

Piep zei de Muis

Piep zei de muis is bestemd voor kinderen van 4-8 jaar die extra steun nodig hebben omdat ze thuis of in hun directe omgeving door uiteenlopende redenen gedurende lange tijd spanning meemaken. Kinderen kunnen zich onzeker, verdrietig of onveilig voelen maar ook kunnen boosheid of dwarsgedrag optreden door de spanning. Meer informatie bij Tin Nio de Kievit, 070 2052450 of t.dekievit@voorwelzijn.nl

Rots en Water

Rots en water is een psychosociale weerbaarheidstraining. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek. Meer informatie bij Esther Kornaat, e.kornaat@voorwelzijn.nl

Super Woman

Super Woman is een meidengroep voor meiden die het beste uit zichzelf willen halen. Het is een programma waarin gezelligheid voorop staat, maar waar ook serieuze activiteiten worden gedaan. We werken aan de thema’s toekomst, zelfbeeld & image, lichamelijkheid & seksualiteit en familie & vrienden. Meiden kunnen zich individueel, samen of als groep opgeven. Gedurende het hele jaar zijn er wekelijkse bijeenkomsten voor de meiden. De ene week doen we iets uit het SuperWoman programma, de andere week bedenken de meiden zelf een activiteit. Meer informatie bij Marilyn Weber m.weber@voorwelzijn.nl

Begeleiding voor jongeren

De begeleiding is voor jongeren uit Haagsche Hout. Het is een vorm van ondersteuning voor jongeren die tegen meerdere problemen aanlopen; een combinatie van verschillende soorten problemen op meerdere levensgebieden.
Deze coaching is bedoeld voor overbelaste jongeren tussen 8 en 23 jaar. Dit kan bijvoorbeeld zijn: gezinsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, verslavingsproblemen, delinquentie of psychische problemen.

Wij gaan niet alleen met de jongere aan de slag, maar ook met zijn omgeving en netwerk. Het doel is om de jongere te ondersteunen, zodat de problemen afnemen of stoppen. Ook proberen we de jongere praktische handvatten te geven, zodat in de toekomst dergelijke problemen voorkomen kunnen worden.

Scholen

Het jeugdwerk is ook actief op de scholen in Haagse Hout. Scholen kunnen informatie over ons aanbod krijgen via Tin Nio de Kievit, t.dekievit@voorwelzijn.nl

Algemeen Programma Jeugdwerk Mariahoeve

*Tijden en onderdelen kunnen afwijken al naar gelang de weersomstandigeheden (hop hopje) en vakantieperiodes