Of maak een keuze uit de volgende onderdelen:
» VOORwelzijn » Servicepunt XL » Reporters Groep » Jeugdhonk Boem » Meiden Club » Hop Hopje » Sociale kaart » Jeugdwerk Mariahoeve » Alg Programma Jeugdwerk Mariahoeve » Klacht doorgeven » Piep zei de muis » Website VOORWelzijn » Rots en Watertraining » Activiteiten wijkcentrum » Gratis scootmobiel service » Begeleiding en Vervoer voor 60 plussers » Aanwezige diensten / organisaties

U heeft een Klacht

klacht sadfaceOnder Xtra wordt mede verstaan de werkmaatschappij en die behoren tot de Xtra groep,  Mooi, Vóór Welzijn, Zebra, Xtra plus

De medewerkers van Xtra bieden op professionele en zorgvuldige wijze dienstverlening aan al hun klanten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop u bent bejegend.

linkiePdf file klachten regeling XTRA

Kortom u hebt een klacht.

U kunt dit het beste direct en open bespreken met de betreffende medewerker. Zo kunt u samen zoeken naar een oplossing. Meestal lost dit al veel op. Als dit gesprek niet heeft geleid tot een oplossing dan kunt u zich richten tot de leidinggevende.

Het uitgangspunt is om in dit gesprek uw klacht bespreekbaar te maken en te komen tot een oplossing. 

Mocht u na het gesprek nog ontevreden zijn, dan kunt u een gesprek aanvragen met de directeur.

Bent u daarna niet tevreden met de uitkomst, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Wie zitten in de klachtencommissie 

De klachtencommissie bestaat uit minstens drie leden, die benoemd worden door Xtra. De voorzitter en het tweede lid hebben geen arbeidsrechtelijke relatie met Xtra. Een derde lid, tevens ambtelijk secretaris, is een Xtra medewerker.

Indienen van uw klacht Uw klacht dient u zo spoedig mogelijk in te dienen. Dat kunt u schriftelijk of per email doen. U geeft daarbij aan waarover de klacht gaat.

Het adres luidt:

Klachtencommissie Stichting Xtra

t.a.v. Ambtelijk secretaris p/a Zichtenburglaan 260 2544 EB Den Haag

email:  klachtencommissie@xtra.nl   

Nadat u de klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen een week bericht van ontvangst. De klachtencommissie beoordeelt of uw klacht ontvankelijk is. U ontvangt daarover bericht en u wordt daarbij ingelicht over de verdere procedure.

De klachtencommissie brengt ook de betrokken medewerker, de leidinggevende en de directeur op de hoogte.

Hoe werkt de klachtencommissie

Als de klachtencommissie de klacht behandelt, vraagt zij de leidinggevende om een schriftelijke reactie op de klacht (verweerschrift). Daarna volgt een zitting waarin u uw klacht kunt toelichten. 

De klachtencommissie kan schriftelijke informatie opvragen. De leidinggevende moet deze informatie aan de klachtencommissie geven, tenzij  dit op (juridische) gronden niet mogelijk is. De hoorzitting is niet openbaar. 

U kunt maar eenmaal een bijeenkomst met de klachtencommissie, met reden, afzeggen.  Zes weken na de hoorzitting ontvangt de Raad van Bestuur het advies van de klachtencommissie.

 

Tegen het besluit van de Raad van Bestuur is geen beroep mogelijk.

Als u uw klacht, tijdens de behandeling door Xtra, voorlegt bij een externe instantie, dan wordt de interne klachtafhandeling onmiddellijk stopgezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een activiteit, suggestie of idee, mail ons:oktip Haagse hout oktipNL@ gmail.com

Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage

oktip oke tip tip
Wij maken deel van de webring: oktip Haagse hout www.wijkmariahoeve.nloktip Haagse hout Facebook Agenda Mariahoeveoktip Haagse hout Facebook wijkmariahoeve oktip Haagse hout Facebook Oktipoktip Haagse hout Facebook Haagse Hout Uitburooktip Haagse hout Twitter Wijkmariahoeveoktip Haagse hout Twitter Den Haag Westoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter @Sakoppieoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter Uitburo Haagse Houtoktip Haagse hout Livejournal oktip Haagse hout Google+oktip Haagse hout Google+1oktip Haagse hout Google+2oktip Haagse hout Blogspotoktip Haagse hout Oktip1.wordpressoktip Haagse hout Tumblr Mariahoeveoktip Haagse houtTumblr Oktip Den Haagoktip Haagse hout Mariahoevedenhaag.wordpressoktip Haagse hout Flipboard Haagse Hout Oktip.nl oktip Haagse hout Flipboard Ok tipoktip Haagse hout Flipboard Mariahoeve oktipoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Uitburo oktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Den Haag oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Het Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Bezuidenhout oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Leidschendam-Voorburgoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Marlotoktip Haagse hout Linkedinoktip Haagse hout Haagse Houtoktip Haagse hout www.Mariahoeve.NUoktip Haagse hout www.Mariahoeve.ORGoktip Haagse hout www.wojo.nloktip Haagse hout Digitale Muurkrant – nowakti.nloktip Haagse houtLinken verzameling Digitaal Den Haagoktip Haagse hout Oktip Den Haag