Persbericht van Groep de Mos / Ouderen Partij

Vicefractievoorzitter Groep de Mos / Ouderen PartijLex Kraft van Ermel stelt vragen in de Gemeenteraad over de Kledingbank Mariahoeve

vanermelDe Haagse politieke partij Groep de Mos / Ouderen Partij heeft schriftelijke vragen gesteld over de kledingbank in Mariahoeve. Volgens Ingrid Vogel, initiatiefneemster van de kledingbank, heeft de kledingbank snel een grotere ruimte nodig. Dat heeft twee oorzaken: de kledingbank ontvangt steeds meer donaties van mensen die hun gebruikte kleding niet willen weggooien. Dat is natuurlijk goed nieuws voor iedereen die die kleding goed kan gebruiken in moeilijke tijden.

>> Groep de Mos / Ouderen Partij – Kledingbank Mariahoeve in nood

>> Groep de Mos / Ouderen Partij – Schriftelijke vragen Kledingbank Mariahoeve

Maar er is ook een andere oorzaak voor de behoefte aan een grotere ruimte: er moeten meer mensen worden bediend. Volgens de lokale Groep de Mos / Ouderen Partij komt het namelijk ook omdat de armoede in Den Haag toeneemt en zodoende steeds meer inwoners van de stad genoodzaakt zijn gebruik te maken van de kledingbank. Er zijn op het moment meer dan 44.000 Hagenaars en Hagenezen die leven van een sociaal minimum.

De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College, onder andere met het verzoek om samen met de kledingbank een oplossing te zoeken voor het ruimtegebrek. Een van de vragen luidt: heeft u de bereidheid om een helpende hand te bieden aan de kledingbank door, indien de thans lopende gesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden, samen op zoek te gaan naar een meer geschikte locatie die ook betaalbaar is, waardoor de kledingbank kan meegroeien in het stijgende aantal deelnemers van de kledingbank?

Persbericht:  Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag

Frank Verhoef
Beleidsmedewerker Groep de Mos / Ouderen Partij

E-mail: frank.verhoef@denhaag.nl
Telefoon: 06-51124741
 

15 april 2016 Schriftelijke vragen Kledingbank Mariahoeve

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1)      Bent u bekend met de KledingBank Mariahoeve gelegen aan de Tarwekamp 3 te Den Haag?

2)      Bent u bekend met de huidige locatie waar de KledingBank Mariahoeve is gehuisvest, de ruimte die de Kledingbank thans heeft en de vreselijke trap die betreden moet worden om de KledingBank te bereiken?

3)      Deelt u de mening van Groep de  Mos / Ouderen Partij dat deze locatie ongeschikt is qua oppervlakte voor en bereikbaarheid van de KledingBank Mariahoeve?

De KledingBank Mariahoeve heeft sinds de officiële opening in augustus 2015  inmiddels bereikt dat er een samenwerkingsverband is ontstaan tussen diverse instanties in onder andere de schuldhulpverleningsbranche en maatschappelijk werk, wat inhoudt dat er steeds meer mensen bekend worden met de KledingBank en er ook gebruik van maken. Daarnaast kan niet ontkend worden dat er ook in Den Haag sprake is van armoede, waardoor veel inwoners noodgedwongen gebruik dienen te maken van onder andere de KledingBank.

4)      Bent u bekend met het feit dat er thans lopende gesprekken zijn tussen de Kledingbank Mariahoeve, Stadsdeelkantoor Haagse Hout en Middin, om een benodigde grotere ruimte te vinden voor de Kledingbank? Kunt u in uw antwoord aangeven welke rol er voor de wethouder SWWS is weggelegd in deze gesprekken en de uitkomst hiervan?

5)      Heeft u de bereidheid om een helpende hand te bieden aan de KledingBank door, indien de thans lopende gesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden, samen op zoek te gaan naar een meer geschikte locatie die ook betaalbaar is, waardoor de KledingBank kan meegroeien in het stijgende aantal deelnemers van de KledingBank? Zo nee, waarom niet?

In onder andere Zoetermeer is ook een KledingBank gevestigd op eigen initiatief van een inwoner van de gemeente Zoetermeer. De Gemeente Zoetermeer omarmt dit initiatief en ondersteunt dit, zoals ook blijkt uit de vermelding van de KledingBank op de website van de Gemeente Zoetermeer.

6)      Heeft u de bereidheid om het initiatief van de KledingBank te omarmen en om in overleg te treden met de initiatiefneemster om de mogelijkheden tot samenwerking en ondersteuning te onderzoeken? Zo nee, waarom niet en welke mogelijkheden zijn er dan wel voor de Kledingbank?

Lex Kraft van Ermel

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag

Ik ben kolonel buiten dienst van de Koninklijke Luchtmacht en woon in de wijk Kortenbos (Centrum). Ik ben het gezicht van onze partij voor de Haagse ouderen. Daarom ben ik woordvoerder op onderwerpen die ouderenbeleid betreffen, zoals zorg. Daarnaast ben ik de man voor veiligheid, emancipatie, burgerzaken en financiën. Lex is te bereiken via: lex.kraftvanermel@denhaag.nl

De KledingBank

De KledingBank helpt mensen met een minimum inkomen of met financiële problemen aan goede, gebruikte kleding. Om in aanmerking te komen voor kleding moet men zich inschrijven.

We vragen wel een bewijs van het minumum inkomen en het in bezit zijn van een Ooievaarspas. Bent u doorverwezen door het maatschappelijk werk, financiële hulpverleners als de Schuldhulpverlening van de gemeente, of de Voedselbank dan is het meenemen van het ingevulde inschrijfformulier en een ID kaart of paspoort voldoende. U kunt dan zelf per email een afspraak maken om in te komen schrijven en kleding uit te zoeken. Is er loonbeslag gelegd, dan wordt dit ook geaccepteerd voor inschrijving. 

Voor inschrijving moet u meenemen

  • de Ooivaarspas, 
  • indien mogelijk een pasfoto of kopie van een goed lijkende foto, (dit kunnen we eventueel ook maken bij inschrijving)
  • ID-kaart/paspoort 
  • en het bewijs van laag inkomen (uitkeringspecificatie, loonstrook, bewijs UWV)
  • Bij door verwijzing van een hulpverlenende instantie is het bewijs van laag inkomen niet meer nodig alleen het ontvangen inschrijfformulier. 

Op Facebook account van KledingBank Klankbord Mariahoeve komen nieuwe meldingen en aankondigen te staan. Kijkt u a.u.b. op dit account om zeker te weten dat de informatie klopt.

Dit om verwarring te voorkomen.

Locatie De KledingBank: Tarwekamp 3 in het souterain

(met de trap naar beneden achter de fietstenstalling)

KledingBank is open op;

  • donderdag van 10.00 tot 12.30 uur
  • vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur
Tijdens schoolvakanties of officiële feestdagen zijn we gesloten.

Voordat u de eerste keer komt, maak dan eerst per email een afspraak.

kledingbank@klankbord-mariahoeve.nl

Dan weet u zeker dat we tijd hebben om u in te schrijven i.v.m. de drukke werkzaamheden. U krijgt dan een klantenkaart.

Klanten met een klantenkaart die kleding komen uitzoeken kunnen op donderdag en vrijdag van 10.00  tot 12.00 uur terecht. Zo heeft u de tijd om rustig kleding te kunnen uitzoeken. U hoeft hiervoor geen afspraak meer te maken.

Komt u kleding doneren, kunt u tot de sluitingstijd van 12.30 uur terecht.

Meer informatie kunt u aanvragen via een email aan:

kledingbank@klankbord-mariahoeve.nl

 De KledingBank Mariahoeve werkt alleen met vrijwilligers. De kleding krijgen we gedoneerd van o.a. bewoners uit Den Haag, Voorburg, en Leidschendam, maar ook krijgen we kleding gedoneerd uit bijvoorbeeld Leiden.

Babykleding hebben we gedoneerd gekregen van Kleertjesdoos.com. De internet verkoopsite voor 2de hands merk kinderkleding

Sollicitatie kleding 

Komt u er bij het uitkiezen van de kleding niet uit, dan kunnen de vrijwilligers u ook helpen bij het uitkiezen van de juiste sollicitatie kleding, passend voor bij de baan waarvoor u gaat solliciteren. Want de juiste kleding kan de kans verhogen dat u de baan kan krijgen.

Kleding gevraagd!!!  

Misschien heeft u ook nog kleding in uw kast die u niet (meer) draagt, maar nog goed zijn. Dan komen we hiervoor graag in aanmerking.

Wij kunnen er andere mensen erg blij mee maken en u heeft weer ruimte in uw kast voor een nieuwe aankoop!

Vrijwilligerswerk

Onze vrijwilligers kijken uit naar nieuwe collega’s. Heeft u een uurtje vrij, maakt dan een afspraak met de coördinator voor een kopje thee of koffie. Dan bespreken we graag de mogelijkheden.

Helpen kan al voor een paar uurtjes per  maand om bijvoorbeeld te komen sorteren, strijken of voor klein reparatiewerk.  Bij meer vrijwilligers kunnen we ook op de maandag en dinsdagochtend open en later hopelijk ook op de middagen.

Nieuwe locatie gezocht

Door het succes is de locatie van De KledingBank aan de Tarwekamp 3 te klein geworden. Er wordt hard gewerkt aan het vinden van een andere locatie.

Kijk daarom altijd op de site of Facebook voor het juiste adres, openingstijden of aankondigingen.

 

 

 

 

 

 

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com