Widget area "widget_for_shortcodes" not found. Registered widget areas (sidebars) are:
sidebar-1
sidebar-2
header
footer-1
footer-2
footer-3
footer-4
footer-5
widgets_for_shortcodes

Voor meer informatie: Klik op de activiteit hieronder

 

Mariahoeve | Activiteiten en Nieuws voor alle bewoners

Het centrum van de omliggende gebieden: Haagse Hout, Bezuiden hout, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar, Benoorden hout, Leidscheveen, Essenstein, Voorhout, Clingendael en omgeving. De wijk Mariahoeve is opgedeeld in: de Horsten, de Burgen, de Landen en Marlot. Een oase van rust, met veel groen en ruimte voor groei en beweging.
Voor bedrijven ligt de wijk erg gunstig vanwege de goede trein, tram en busverbinding en de “easy acces” toegangswegen. Van station “Den Haag Centraal” staat u in praktisch 10 minuten met tram 6 midden in de wijk. De intercity doet Station Mariahoeve aan en er is op 3 minuten lopen een aansluiting met Bus 24, die ook de wijk via de diamanthorst doorkruist. De wegen N14, N44, de Utrechtse baan de A4 en de E19 geven allen een snelle toegang tot de wijk met de auto.
Alle bedrijven en winkels in de binnenstad van Den Haag, de tweede en eerste kamer en grote musea zijn binnen loop- of fietsafstand. Zoekt een flex werkplek, Mariahoeve heeft het. Een zwembad, sportvelden, (voetbal, tennis en korfbal), parken, een kinderboerderij of een prachtig winkelcentrum?Wij hebben het allemaal.

Dwars door het gebied van de wijk liep van 1908 tot 1953 het tracé van de spoorlijn Rotterdam Hofplein – Scheveningen. Langs het gebied reed tussen 1924 en 1959 de Haagse stadstram naar Marlot. Bij de Carel Reinierszkade lagen rond 1930 de ijsbanen van de Haagse IJsclub. Op de hoek bij de Bezuidenhoutseweg, aan de andere kant van die kade, lag de uitspanning Overbosch met een speeltuin. Dwars over het weidegebied, waarop de wijk is aangelegd, ongeveer ter hoogte van de Roggekamp/Reigersbergerweg liep de Loolaan van het Kleine Loo naar het Grote Loo in Voorburg. Naast het Kleine Loo in Mariahoeve lag aan de Bezuidenhoutseweg tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw de windhondenrenbaan Marlot. Langs de Bezuidenhoutseweg lagen vanaf Huis ten Bosch de boerderijen Mariëndaal, Veelust, Mariahoeve, Zuidwerf en Hofzicht.

gulden klinker mariahoeve wijk 2015Mariahoeve ligt aan de rand van de stad, tussen het Haagse Bos, Wassenaar en de polder. U vindt er alles op loopafstand: basisscholen, openbaar vervoer, zwembad, sportcentrum, speeltuinen, parken, winkelcentra én Paleis Huis ten Bosch.

De Haagse binnenstad bereikt u binnen 15 minuten en met de auto zit u snel op de A44, A4, en A12.
Het is een wijk met een samenlevingsideaal, multicultureel, een bevolkingsopbouw van jong tot oud, met verschillende inkomensgroepen.
Deze wijk is internationaal, mede dankzij onder andere de British School en expats.

Mariahoeve is een groene wijk, vol plantsoenen, binnenhoven en ruime groenstroken tussen de bebouwing. Overzichtelijk, rustig en veilig. Een echte woonwijk. Voor het behoud van het bijzondere karakter en de aantrekkingskracht én voor uitbreiding van het huidige woningaanbod, wordt er de komende jaren veel geïnvesteerd in Mariahoeve.

De wijk Mariahoeve wijkt op een aantal punten af van het Haagse gemiddelde.

mariahoeve resto van harteVergrijsd en alleenstaand

In de eerste plaats valt het op dat Mariahoeve een erg vergrijsde wijk is. Het aandeel 65-plussers is twee keer zo hoog als in Den Haag. Daarnaast is het aantal personen onder de twintig jaar en in de leeftijd 20-64 juist een stuk lager dan in de rest van de stad. In de tweede plaats wijkt de gezinssamenstelling af van het Haagse gemiddelde. Het percentage eenpersoonshuishoudens in Mariahoeve is veel hoger dan het Haagse gemiddelde, terwijl het aandeel gezinnen met kinderen in de wijk juist weer veel lager is. Het percentage eenoudergezinnen is daarentegen in de wijk even hoog als in de rest van de stad. In Mariahoeve is 1 op de 2 gezinnen met kinderen een éénoudergezin.

Woningvoorraad Mariahoeve

In totaal staan er bijna 8000 woningen in Mariahoeve. Het overgrote deel is gebouwd in de jaren ‘50 en ‘60. Na 1970 is er slechts mondjesmaat nieuwbouw in de wijk gerealiseerd . Mariahoeve is een bijzondere hoogbouwwijk, met slechts een klein aandeel grondgebonden woningen. De wijk is voor ongeveer 92 % bebouwd met meergezinswoningen. Dit is een stuk meer dan het Haagse gemiddelde, waar 80 % van de woningvoorraad uit meergezinswoningen bestaat . De woningen in Mariahoeve zijn relatief klein in verhouding tot het Haagse gemiddelde. Waar in Den Haag bijna de helft van de woningen 5 of meer kamers heeft is dat in Mariahoeve maar 8% van de woningvoorraad. Dit verschil is ook duidelijk terug te zien in het bruto vloeroppervlak van de woningen. In Mariahoeve is zo’n 70% van de woningen kleiner dan 90 m2, terwijl dit in Den Haag maar de helft van de woningvoorraad betreft. Het aandeel van de woningen in Mariahoeve groter dan 140 m2 is minimaal (4%), terwijl dit in Den Haag gemiddeld toch 15% van de voorraad betreft. De woningbezetting in de wijk is met 1,6 bewoner per woning beduidend lager dan in Den Haag gemiddeld waar dit op 2,1 ligt.

mariahoeve pimp your portiekDetailhandel Mariahoeve

De winkeldichtheid in Mariahoeve is 1 winkel op 320 bewoners. Vergeleken met zowel de stad Den Haag (1 winkel op 110 bewoners), als met stadsdeel Haagse Hout (1 winkel per 152 bewoners) is dit redelijk laag . Deze lage winkeldichtheid gaat samen met een specialisatie in dagelijkse boodschappen. Voor niet-dagelijkse boodschappen zijn de inwoners veelal aangewezen op winkelcentra buiten de wijk, zoals Leidschenhage en het centrum van Den Haag, die per openbaar vervoer beide goed bereikbaar zijn. In het oorspronkelijke plan waren er in Mariahoeve 160 winkels in de detailhandel gepland, verspreid over het wijkwinkelcentrum het Kleine Loo en zes buurtwinkelcentra . In 2004 zijn er nog slechts 38 winkels open in de wijk. In het tijdsbestek van een halve eeuw zijn dus meer dan driekwart van de winkels verdwenen. Van de 7 oorspronkelijke winkelcentra hebben alleen het wijkwinkelcentrum en Ursulaland hun oorspronkelijk functie behouden.

Mariahoeve. De buurtcentra Haverkamp en Zwedenburg zijn gemarginaliseerd tot slechts een en twee winkels en de andere buurtwinkelcentra verloren vele jaren geleden al hun oorspronkelijk functie. In de plaats komt een breed scala aan kleine bedrijven variërend van fi tnesscentra, zonnestudio’s, medisch specialisten en bedrijven in de zakelijke sector. Wijkwinkelcentrum het Kleine Loo is een compact en overdekt wijkwinkelcentrum met twee grote supermarkten en een eigen parkeervoorziening op het dak. Van oorsprong waren in het Kleine Loo veel non-food zaken gevestigd (zoals kleding- en elektronicawinkels). Het winkelcentrum functioneerde altijd goed, totdat er zo’n 8 jaar geleden leegstand optrad. Naast het feit dat mensen tegenwoordig gemakkelijker grotere afstanden afleggen is ook de opkomst van het ‘recreatief winkelen’ , waardoor het steeds ongebruikelijker is geworden om niet-dagelijkse boodschappen in een wijkwinkelcentrum te doen, hierop van invloed geweest

Oktip Mariahoeve