Buurt preventie team Mariahoeve

buurtpreventieteam2

Het doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt en met name de sociale veiligheid te verhogen.

Bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of flat waar men woont. Dit moet leiden tot een verhoging van het veiligheidsgevoel bij de inwoners van de wijken en buurten.

Wie kunnen deel uitmaken van het Buurt Preventie Team Mariahoeve

U bent 18 jaar of ouder U woont in Mariahoeve

U bent integer, betrouwbaar en van onbesproken gedrag en heeft goede contactuele eigenschappen

Als lid van het Buurt Preventie team Mariahoeve besteedt u aandacht aan onveilige en verdachte situaties maar bijvoorbeeld ook aan: kapotte verlichting, losliggende stoeptegels, gaten in de weg, gevaarlijke begroeiing, kinderen die te laat alleen op straat zijn, illegaal gedumpt afval en graffiti en andere zaken zoals het op de stoep fietsen.

Leden van het buurtpreventieteam kunnen personen tijdens een surveillance aanspreken op hun gedrag. Zij houden rekening met de nachtrust van buurtbewoners. (Geluid draagt in de nachtelijke uren erg ver)

Leden van het buurtpreventieteam dienen zich te onthouden van de toepassing van geweld, geweldsmiddelen of provocerend gedrag. Leden van het buurtpreventieteam nuttigen geen alcoholhoudende drank of geestverruimende middelen voor of tijdens de surveillance.

Bij dreigende escalatie alsmede bij constateringen (heterdaad) van vandalisme/vernieling of andere strafbare feiten zoals openlijke geweldpleging en mishandeling dient onverwijld contact opgenomen te worden met de politie.

Leden van het buurtpreventieteam zijn bereid deel te nemen aan de cursus communicatie/agressie.

Door de leden van het buurtpreventieteam worden eventuele bevindingen die bestemd zijn voor de politie doorgegeven aan de teamcoördinator die als contactpersoon optreedt richting politie.

In geval van een calamiteit dienen de leden van het buurtpreventieteam zich te houden aan de instructies gegeven door de politie en/of gemeente.

Aan Leden van het buurtpreventieteam uitgereikte materialen en goederen, dienen bij beëindiging van het lidmaatschap binnen twee weken te worden ingeleverd bij de coördinator van het team.

Iedereen is altijd welkom om een keer mee te lopen op een avond door de wijk Mariahoeve,

men kan zich

 

dan aanmelden bij: » » BPT Mariahoeve – Klik hierop om naar de website te gaan