Staedion Prijsvraag Mijn Thuis

Niet meer geldig / Verlopen / outdated / expired

Alle huurders van Staedion worden hierbij uitgenodigd mee te doen aan de prijsvraag Mijn Thuis. Doe mee en realiseer jouw ideale thuis.

Een thuis is een plek waar je je welkom voelt, waar je samen lacht, elkaar waardeert en helpt. Bedenk zelf of samen met je buren een goed idee voor jullie wooncomplex of directe woonomgeving. De beste plannen worden straks werkelijkheid.

Hoe ziet jouw ideale thuis eruit? Wil je samen met je buren tuinieren of werken aan een moestuin? Wens je een fijne speelplek of een opblaas-zwembad voor de buurtkinderen? Dien bij Staedion een voorstel in waarmee je het thuisgevoel van jezelf en je buren verbetert. De beste ideeën worden dan echt gerealiseerd.

De Raad van Advies (RvA) van Staedion organiseert samen met Staedion deze prijsvraag.  Samen beoordelen zij alle inzendingen en selecteren de winnaars.

Staedion Prijsvraag Mijn ThuisLaat ons nu weten hoe jouw ideale thuis eruit ziet!

Mijn thuis is waar…

• we samen lekker kunnen spelen
• we samen voetballen
• we samen plezier hebben in de tuin
• we elkaar ontmoeten op onze jeu de boules baan
• we samen werken in onze (moes)tuin
• we samen kletsen op onze ontmoetingsbank
• we samen een kopje koffie drinken
• we ons veilig voelen
• we samen lol hebben

Zowel grote als kleine ideeën ontvangen wij graag. Hieronder ter inspiratie een aantal ideeën die door bewoners bij ons zijn ingediend.

Al ingediende ideeën

• Aanbrengen achterpadverlichting
• Speeltuin/speeltoestellen voor de buurtkinderen
• Moestuin
• Ouderensoos
• Videofooninstallatie voor de veiligheid
• Vervangen van beplanting
• Muurschildering centrale hal
• Jeu de boulesbaan
• Aanschaf partytent voor gemeenschappelijke activiteiten
• Extra beplanting voor de gemeenschappelijke tuin

 

Spelregels

1. Er is aantoonbaar draagvlak onder de betrokken bewoners voor jouw/jullie idee.
2. Beschrijf in jouw/jullie aanvraag voor welke doelgroep je dit idee hebt (jongeren, ouderen, bewoners van welk complex, straat of buurt?).
3. Welk doel heb je voor ogen en wat wil je bereiken? Laat duidelijk blijken hoe jouw/jullie aanvraag het thuisgevoel van bewoners kan vergroten.
4. De benoemde doelgroep speelt een rol in of levert een bijdrage aan de uitvoering of het beheer. Beschrijf deze bijdrage.
5. Beschrijf in jouw/jullie aanvraag specifiek wat je van Staedion verwacht.
6. De prijswinnende ideeën zijn uiterlijk eind 2016 uitgevoerd
7. Het plan leidt, na realisatie, niet tot extra onderhoudskosten of werkzaamheden voor Staedion.
8. Onderhoud en beheerzaken voor de toekomst zijn geregeld in het plan.
9. Het gaat om initiatieven die ten goede komen aan de wooncomplexen van Staedion en de daarbij behorende directe woonomgeving.
10. Is er een mogelijkheid dat jouw/jullie plan in aanmerking komt voor een bijdrage van andere fondsen? Is dit onderzocht?
11. Het plan moet voldoen aan de geldende regelgeving van onder andere het Ministerie van Algemene Zaken.
12. Staedion verzorgt de betalingen en doet de controle op de voortgang en de overige eisen die aan de plannen worden gesteld.
13. Je kunt je plannen tot en met 22 november 2015 bij Staedion indienen.
14. Ga naar   www.staedion.nl/mijnthuis  , doe mee en realiseer jouw ideale thuis.

 

 Vragen en antwoorden

 » Wat is/was de raad van advies?
 » Waar komt het beschikbare prijzengeld vandaan?
» Mag ik alleen, op eigen gelegenheid een plan indienen? of moet dit met een vertegenwoordiging zijn van het complex?
» Wat zijn de budgetten? hoeveel mag mijn idee kosten?
» Hoe toon ik aan dat er draagvlak is?
» Blijf ik na afronding van het project geheel verantwoordelijk voor de nazorg?
» Het lukt mij niet om voor de uiterste inleverdatum van 22 november 2015 mijn plan in te dienen. kan ik daarna ook nog een project indienen?
» Het projectplan mag geen onderhoud bevatten. wat is onderhoud?
» Mag ik zelf mijn aannemer kiezen? of samenwerkingspartners?
» Waar kan ik mijn plan indienen?
»Hoe en wanneer hoor ik wanneer ik mijn projectplan een prijs heeft gewonnen?
» Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen over mijn plan?
»Welke hulp kan ik van staedion verwachten?
» Op basis van welke criteria bepalen jullie of een plan in de prijzen valt?
» Wie zitten er in de jury?

 

1. Wat is/was de raad van advies?

De Raad van Advies (RvA) adviseerde het bestuur van de stichting Staedion over het gevoerde beleid en toetst de gemaakte keuzes aan relevante maatschappelijke ontwikkelingen. De RvA, de voormalige ledenraad bestaat uit zeven leden. De RvA is per 1 januari 2015 opgeheven.
⇑naar boven

2. Waar komt het beschikbare prijzengeld vandaan?

Staedion is ontstaan nadat 3 woningbouwverenigingen (Christelijke woningbouwvereniging Patrimonium, De Goede Woning en de Algemene Woningbouwvereniging) zijn gefuseerd. Er werd destijds lidmaatschapsgeld betaald door de leden (de huurders) van deze woningbouwverenigingen. Na de fusie is de verenigingsstructuur veranderd en werd er ook geen lidmaatschapsgeld meer betaald. Elk jaar werd uit deze ‘Goede Doelen Pot’ een aantal projecten gesteund. Nu de Raad van Advies is opgeheven willen wij dit geld op deze manier ‘teruggeven’ aan onze huurders.
⇑naar boven <

3. Mag ik alleen, op eigen gelegenheid een plan indienen? of moet dit met een vertegenwoordiging zijn van het complex?

Het is de bedoeling dat het ingediende plan ten goede komt aan het complex of aan de directe leefomgeving. Het idee moet dan ook breed gedragen worden door de overige bewoners en kan daarom geen eenmansactie zijn.
⇑naar boven ⇑

4. Wat zijn de budgetten? hoeveel mag mijn idee kosten?

Er is een substantieel bedrag beschikbaar. Na het indienen van het plan wordt deze door een jury beoordeeld en wordt er tevens gekeken naar de hoogte van het te besteden bedrag.
⇑naar boven ⇑

5. Hoe toon ik aan dat er draagvlak is?

Je kunt de bewoners van het betreffende complex informeren en bijvoorbeeld handtekeningen verzamelen van (mede) bewoners. Ook kan je het plan namens meerdere bewoners indienen.
⇑naar boven ⇑

6. Blijf ik na afronding van het project geheel verantwoordelijk voor de nazorg?

Er wordt een bepaalde mate van verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer en zijn achterban verwacht. Per plan bekijken we hoe dit eruit ziet en welke verantwoordelijkheden hieronder vallen. Staedion speelt in principe geen rol bij de nazorg van de plannen
⇑naar boven ⇑

7. Het lukt mij niet om voor de uiterste inleverdatum van 22 november 2015 mijn plan in te dienen. Kan ik daarna ook nog een project indienen?

22 november 2015 is de uiterste datum voor deelname aan deprijsvraag. Wel kan je na de 22e een plan/ idee met je bewonersconsulent van Staedion bespreken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dit gaat dan buiten deze prijsvraag om.
⇑naar boven ⇑

8. Het projectplan mag geen onderhoud bevatten. wat is onderhoud?

Het plan moet in eerste instantie gaan over leefbaarheid, onderlinge samenhang. Het primaire doel van jouw idee mag geen onderhoud zijn. Daar waar een overlap is in leefbaarheid/ sociale cohesie en onderhoud wordt per plan bekeken of het onderhoud is toegestaan.
⇑naar boven ⇑

9. Mag ik zelf mijn aannemer kiezen? of samenwerkingspartners?

Het inschakelen van aannemers of andere samenwerkingspartners gaat altijd in overleg met Staedion en de bij hen bekende partijen.
⇑naar boven ⇑

10. Waar kan ik mijn plan indienen?

Via   www.staedion.nl/mijnthuis  , of invullen op het deelnameformulier in de folder. Dit formulier kan je terugsturen naar Staedion, Postbus 40406, 2504 LK Den Haag of bij ons kantoor afgeven.
⇑naar boven ⇑

11. Hoe en wanneer hoor ik wanneer ik mijn projectplan een prijs heeft gewonnen?

Wanneer jouw idee bij ons binnen is, ontvangt je binnen één week een ontvangstbevestiging. Zo weet je zeker dat jouw idee door ons is ontvangen. Hierna ontvang je een uitnodiging voor onze Winter Leefbaarheidsfair op 10 december 2015. Tijdens deze leefbaarheidsfair worden de prijswinnaars bekend gemaakt.
⇑naar boven ⇑

12. Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen over mijn plan?

Met vragen kan je bellen met Staedion via telefoonnummer 088 24 23 000 en vragen naar de bewonersconsulent in jouw gebied. Ook kan je terecht bij de huismeester of complexbeheerder van jouw complex.
⇑naar boven ⇑

13. Welke hulp kan ik van staedion verwachten?

De medewerkers van Staedion kunnen helpen bij het invullen van het deelnameformulier. Voor hulp kan je bellen naar Staedion (088 24 23 000) en vragen naar je bewonersconsulent. De bewonersconsulent kan je bijstaan met zijn/ haar expertise wat betreft het inschakelen van externe hulp of de uitvoer van het plan.
⇑naar boven ⇑

14. Op basis van welke criteria bepalen jullie of een plan in de prijzen valt?

Het plan moet aan de genoemde spelregels voldoen. Daarnaast wordt gekeken naar originaliteit, haalbaarheid en toegevoegde waarde voor de complexen en vooral de bewoners. Ook mate van betrokkenheid van de achterban/ medebewoners speelt een rol.
⇑naar boven ⇑

15. Wie zitten er in de jury?

Dit zijn de leden van de raad van Advies & directeur woonservice van Staedion.

⇑naar boven ⇑

 

 

www.staedion.nl

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com