Stichting MOOI verbindt mensen

Stichting MOOI Van huis uit  wijkmariahoeveIn het project –  Van huis uit – heeft Stichting MOOI een aantal vrijwillige gemeenschapsbemiddelaars opgeleid uit verschillende culturele gemeenschappen. Zij bieden niet alleen voorlichting en begeleiding, maar grijpen ook vroegtijdig in bij conflicten in én tussen families.

Contact. Neem voor verdere informatie, advies en eventuele voorlichtingsbijeenkomsten contact op met:

Projectleider: Garip Ozcan

Tel:  070 205 20 00

Mobiel:  06 23 73 93 00

E G.Ozcan@stichtingmooi.nl

link-blauw    Website Stichting MOOI

In sommige gemeenschappen bestaan strenge regels over hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen. Vrouwen en meisjes moeten kuis zijn in gedrag en kleding. Zij mogen geen aanleiding geven tot roddels binnen een gemeenschap, anders komt de familie-eer in gevaar. Het is aan de man om die eer te bewaken. Als de eer wordt geschonden, voelt de familie zich gedwongen om deze te herstellen. Deze kan daardoor besluiten stevige maatregelen te nemen, zoals een uitgaansverbod instellen, een gedwongen huwelijk arrangeren, de vrouw verstoten uit de familie, of erger.

Dit komt overigens niet alleen onder vrouwen voor; ook mannen kunnen hier het slachtoffer van worden.

Aanzien en vertrouwen

Projectleider Garip Özcan werkt samen met twintig vrijwilligers die sleutelfiguur zijn voor verschillende gemeenschappen, zoals o.a. de Turkse, Marokkaanse, Afghaanse, Surinaamse en Koerdische. Deze sleutelfiguren, afkomstig uit de diverse etnische gemeenschappen, zijn door MOOI geselecteerd en worden getraind en opgeleid tot gemeenschapsbemiddelaar.

Door hun positie, het aanzien en het vertrouwen, dat zij genieten binnen hun gemeenschap, kunnen deze bemiddelaars diep in de verschillende gemeenschappen interveniëren.

Er worden activiteiten georganiseerd, zoals spreekuren, voorlichtingsbijeenkomsten, kleinschalige rondetafelbijeenkomsten in buurthuizen en moskee, manifestaties en theateroptredens rondom eergerelateerd geweld.

Omdat zij zelf uit de doelgroep komen, is er eerder een opening en komt de weg vrij om over deze gevoelige onderwerpen met elkaar te praten.

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking. Professionals missen echter vaak de signalen: dikwijls zijn die niet duidelijk en jongeren praten er niet gauw over.

MOOI staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. Ze ondersteunen bewoners van jong tot oud die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut en geven zij hen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

MOOI werkt nauw samen met partners in onderwijs, zorg, welzijn, wonen, veiligheid, bewonersorganisaties en de gemeente. Naast professionele inzet beschikt MOOI over een groot aantal vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoners in de wijken. Samen met hen geven zij inhoud aan modern welzijnswerk.

 

 

 

 

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com