Waarschuwing veiligheid plafondlampen

 

Waarschuwing veiligheid plafondlampen

NVWA veiligheidwaarschuwingen (non-food) | 09 februari 2016

Waarschuwing veiligheid plafondlampen ikea lampenIKEA heeft meldingen ontvangen over de LOCK, RINNA en HYBY plafondlamp.

De lampenkap kan loskomen en van het plafond vallen. Hierbij kan de kap breken. IKEA heeft ook enkele meldingen van lichamelijk letsel ontvangen. IKEA doet geen concessie aan de veiligheid van de producten en heeft daarom besloten tot deze terugroepactie.

Waarschuwing veiligheid plafondlampen

Veiligheidswaarschuwing – IKEA verzoekt klanten die een HYBY, LOCK of een RINNA plafondlamp hebben gekocht deze niet meer te gebruiken, en terug te brengen naar een IKEA woonwarenhuis.

Zij krijgen dan het volledige aankoopbedrag terug.
IKEA heeft meldingen ontvangen over het loskomen en van het plafond vallen van de lampenkap. Hierbij kan de kap breken. IKEA heeft ook enkele meldingen van lichamelijk letsel ontvangen.

Waarschuwing veiligheid plafondlampen

IKEA doet geen concessie aan de veiligheid van de producten en heeft daarom besloten tot deze terugroepactie. Op IKEA.nl staat vermeld hoe de plafondlampen veilig te demonteren zijn.

De LOCK plafondlamp is sinds 2002 verkocht, de RINNA plafondlamp sinds 2010 en de HYBY plafondlamp sinds 2012.

Om het aankoopbedrag terug te krijgen is het niet nodig om de kassabon te laten zien.

Onze excuses voor eventuele ongemakken.

Voor meer informatie kan je contact opnemen  via het gratis telefoonnummer  0800-453 2649

Waarschuwing veiligheid plafondlampen


 

De NVWA en sociale media Waarschuwing veiligheid

De NVWA zet sociale media in om burgers, consumenten en ondernemers te informeren en in gesprek te gaan over de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de bescherming van flora en fauna.

Waarschuwing veiligheid

Werkzaamheden NVWA in vogelvlucht

Waarschuwing veiligheid Diergezondheid (preventie)

Dieren gezond houden is van groot belang; Nederland is binnen Europa de grootste exporteur van levende dieren (ong. 8 miljoen varkens, kwart miljoen schapen en geiten, 100.000 runderen en kalveren).

Ondernemers als veehouders (ruim 50.000), veetransporteurs (400) exploitanten van verzamelcentra (60) en wasplaatsen (350), importeurs, en producenten van levende producten als sperma, embryo’s, broedeieren moeten daarom aan regels voldoen. De regels hebben vooral betrekking op het monitoren en melden van eventuele ziektegevallen, reinigen van hokken en transportmiddelen, en scheiden van dieren naar herkomst. Ook de inrichting van bedrijven moet aan eisen voldoen.  

Waarschuwing veiligheid Diergezondheid (bestrijding en afhandeling van verdenkingen)

Als dieren een besmettelijke dierziekte hebben opgelopen is het zaak om de verspreiding ervan snel tegen te gaan. Dierenartsen en veehouders hebben daarin een belangrijke rol. Vroegtijdig melden van ziekteverschijnselen is erg belangrijk om de dierziekte snel de kop in te drukken. Meer hierover vindt u in het dossier ‘Voorkomen en bestrijden van dierziekten‘ .

Via het team NVWA-incident- & crisiscentrum voor dierziekten, worden alle verdenkingen van dierziekten afgehandeld. Het crisiscentrum stelt draaiboeken op, traint en begeleidt de mensen in de voorbereiding op crisissituaties, organiseert nationale en internationale oefeningen en adviseert beleidsmakers over effectieve maatregelen voor dierziektebestrijding. 

Vleesketen / Voedselveiligheid in slachthuizen en uitsnijderijen Veiligheidswaarschuwing

Vlees kan makkelijk bederven en mensen ziek maken. Het slachtproces en de verwerking van vlees is daarom aan regels gebonden.

Het toezicht is gestoeld op 3 pijlers. De inrichting van bedrijven moet op orde zijn, de werkprocessen moeten goed omschreven zijn en gebaseerd op HACCP (Hazard analysis of critical control points), en de werkzaamheden moeten goed worden uitgevoerd. Door middel van audits en dagelijks toezicht houdt de NVWA de naleving in de gaten bij meer dan 200 slachterijen en bijna 500 uitsnijderijen.

Informatie over voeding en gezondheid van de dieren bij de veehouder (VKI, voedselketeninformatie) is de laatste jaren belangrijk geworden voor de keuring van dieren en karkassen.

Voedselveiligheid industriële levensmiddelen

Bijna 10.000 bedrijven in Nederland produceren, importeren, koelen of transporteren levensmiddelen waarbij ze moeten letten op de veiligheid of de traceerbaarheid van deze producten.

Alle bedrijven moeten hun werkprocessen hebben gebaseerd op de principes van HACCP (Hazard analysis of critical control points). Aan bedrijven die met dierlijke producten werken worden eisen gesteld aan de inrichting van de gebouwen (vloeren, wanden, wasgelegenheden).

De NVWA inspecteert deze bedrijven en ook hun producten. In dit monitoringonderzoek kijkt de NVWA of producten ziekteverwekkers, verontreinigingen of kankerverwekkende stoffen bevatten. Ook wordt gelet op voorschriften voor etikettering en traceerbaarheid.

Met name de etikettering van stoffen waar mensen allergisch voor zijn, zoals gluten, pinda’s, lactose, is van belang.

Waarschuwing veiligheid Bijzondere eet- en drinkwaren

Dieetvoeding voor medisch gebruik, zuigelingenvoeding, voedingssupplementen, kruidenpreparaten, vitaminepreparaten vallen in de categorie ‘bijzondere eet- en drinkwaren’. Belangrijk bij deze producten is niet alleen dat er geen ziekteverwekkers in zitten, maar ook dat op het etiket staat wat er in zit, en omgekeerd, dat er in zit wat er op het etiket staat. Bedrijven mogen alleen goedgekeurde gezondheidsclaims op het etiket melden.

De NVWA controleert producten die vrij verkrijgbaar zijn via reguliere winkels, via gezondheidscentra en via internet.

Voedselveiligheid in horeca, retail en instellingen

Als mensen uit eten gaan, een broodje bestellen, of bijvoorbeeld vlees halen bij de slager moeten ze er van uit kunnen gaan dat het voedsel veilig is. Aan keukens in horeca of instellingen, aan supermarkten en aan speciaalzaken (bakkers, slagers, zuivelspeciaalzaken, visspeciaalzaken) worden daarom eisen gesteld ten aanzien van het bereiden, vervoeren, bewaren en uitstallen van producten. De eisen hebben vooral betrekking op hygiëne, op etikettering en op traceerbaarheid.

Ongeveer 80.000 bedrijven in Nederland leveren voedsel direct aan consumenten. De NVWA inspecteert niet elk jaar alle keukens of alle bedrijven. Bij slechte bedrijven komt de NVWA vaker dan bij goede bedrijven. Notoire overtreders moeten óf verbeteren óf sluiten. Meer hierover is te lezen in het rapport ‘Aanpak van notoire overtreders in horeca en ambachtelijke bedrijven’. (pdf, 312 kB)

Veilige consumentenproducten

Naast levensmiddelen krijgen consumenten te maken met uiteenlopende producten (non food) die risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Zo kan bijvoorbeeld cosmetica bacteriën of kankerverwekkende stoffen bevatten. Op speelgoed kan loodhoudende verf zitten. Loszittende delen kunnen ingeslikt worden. Kermisattracties kunnen ondeugdelijk zijn. Electrotechnische apparaten kunnen snel kortsluiting geven. Beschermingsmiddelen op gereedschap kunnen ontbreken. Vanuit Europese wetgeving en de Nederlandse warenwet zijn er daarom eisen gesteld aan de veiligheid van consumentenproducten.

De NVWA inspecteert producten bij binnenkomst in (lucht)havens en in winkels. Onveilige producten laat de NVWA door producenten, importeurs of winkeliers uit de handel halen.  

 

Waarschuwing veiligheid

Bron: » » NVWA

This site is protected by wp-copyrightpro.com