Werkzaamheden Boekweitkamp  periode Mei 2016

 

De eerste paal voor de aanleg van de nieuwe wijk werd geslagen op 29 mei 1958. De ‘kleine huisjes’ aan de Boekweitkamp zijn de eerst gebouwde woningen.

Plannen voor deze wijk zijn al gemaakt ver voor de Tweede Wereldoorlog, door onder andere de (stads)architect Dudok. Vanwege de problemen die de spoorlijn gaf voor een goede wijkontwikkeling gebeurde er voor de Tweede Wereldoorlog niets. Pas in 1957 werd het Uitbreidingsplan Mariahoeve goedgekeurd, nadat de spoorlijn in 1953 was opgeheven en F. van der Sluys in 1954 een schetsontwerp had gemaakt. Reigersbergen kwam in dit plan niet voor en bleef een open groengebied.

De naam van de wijk herinnert aan de boerderij Mariahoeve. Van de straatnamen, die samengesteld zijn uit meisjesnamen en het woord land zegt men wel dat zij naar de koeien van die boerderij vernoemd zijn of naar de zusters van de laatste boer. Een aardige verklaring, maar helaas niet waar. De schrijver F. Bordewijk is betrokken geweest bij deze straatnaamgeving. Evenals bij die van de andere straatnamen. Zo zijn er straten met namen van granen met het achtervoegsel kamp, b v. Gerstkamp, of inwoners van landen met als achtervoegsel burg, bijvoorbeeld Hongarenburg en edelstenen met als achtervoegsel horst, zoals Saffierhorst.

Dwars door de wijk liggen de grote straten die herinneren aan de buitenplaatsen die daar gelegen hebben, Het Kleine Loo en de Reigersbergerweg of aan boerderijen, zoals de Hofzichtlaan.

Wijk Mariahoeve

 

 

 

 

Meer informatie en berichten op: >> linkMariahoeve – wijkmariahoeve.nl

Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage