Toezicht op verhuurders en rechten huurder

Met dank aan mevr. M.S. van Staedion, de regels en wetten gelden voor alle verhuurders

Welke nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden vanaf 1 juli 2023?

U moet zich vanaf 1 juli 2023 houden aan regels die huurmisstanden voorkomen. Bijvoorbeeld tegen intimidatie en woondiscriminatie of te hoge borg. Dat staat in de nieuwe Wet goed verhuurderschap. Lees wat er voor u als verhuurder wijzigt.

U mag een huurder niet intimideren. Denk bijvoorbeeld aan dreigen om de huurovereenkomst te beƫindigen of de elektriciteit af te sluiten.

U moet de huurder bij het sluiten van het huurcontract schriftelijk informeren over de volgende punten:

De huurder mag de woning alleen gebruiken zoals met u is afgesproken.

U mag de woning alleen met toestemming van de huurder betreden. Er zijn enkele uitzonderingen voor deze regel. Bijvoorbeeld als er een dringende noodsituatie is.

De verschillende soorten huurovereenkomsten met de bijbehorende huur- en huurprijsbescherming.U kunt deze links ook doorgeven aan de huurder.

Wat de huurder kan doen als de woning gebreken heeft. U kunt hiervoor verwijzen naar de overzichtspagina over de kostenverdeling bij gebreken op Rijksoverheid.nl. Raadpleeg zelf ook het Gebrekenboek (1 juli 2023) van de Huurcommissie. Daarin staat hoe zij mogelijke gebreken aan de huurwoning in het algemeen beoordelen.

Een overzicht van waarvoor de huurder naar de Huurcommissie kan of naar de kantonrechter. U kunt hiervoor verwijzen naar de overzichtspagina op Rijksoverheid.nl die ingaat op wanneer u naar de Huurcommissie kan en naar de kantonrechter.

Als u een waarborgsom in rekening brengt, moet u de huurder informeren over:
de hoogte van de waarborgsom;
de termijnen waarbinnen u de waarborgsom moet terugbetalen;
de manier waarop u de waarborgsom moet terugbetalen.
Contactgegevens waar de huurder vragen over de woning kan stellen.

Als u servicekosten bij uw huurder in rekening brengt, moet u de huurder informeren over:
de hoogte van de servicekosten;
uw jaarlijkse volledige kostenspecificatie aan de huurder.

Vanaf 1 januari 2024 moet u de huurder ook informeren over de contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt. Check bij de gemeente (waarin de woning staat) welke gegevens dit zijn.