Mariahoeve

Mariahoeve

heeft diverse positieve kenmerken en charmes.

Een van de doelen, doch niet exclusief, van de website WijkMariahoeve.nl en/of faceboek pagina is bekendheid geven aan, op de hoogte brengen van en uitleg geven van evenementen en andere gebeurtenissen.

Wij proberen dit te bereiken door het verbeteren van een wijk, zoals Mariahoeve en omgeving, door een gemeenschappelijke inspanning en betrokkenheid van de bewoners, lokale overheid en andere belanghebbenden.

Buurtbijeenkomsten en samenwerking in Mariahoeve:

Door het organiseren en of ondersteunen van buurtbijeenkomsten waar bewoners, lokale bedrijven en vertegenwoordigers van de overheid samenkomen. Ondersteunen en of opzetten van Platformen voor discussie, het delen van ideeën en het creëren van gemeenschappelijke doelen.

Veiligheid en leefbaarheid van mariahoeve:

Door samen te werken met de lokale autoriteiten om de veiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld door de aanleg van goed verlichte wandelpaden, buurtwachten of samenwerking met de politie. Een veilige omgeving draagt bij aan een positieve leefervaring.

Mariahoeve en Groene initiatieven:

Stimuleren van de aanleg van groene ruimtes, parken en tuinen. Het vergroenen van de wijk draagt niet alleen bij aan het milieu, maar kan ook de levenskwaliteit van de bewoners verbeteren.

Lokale economie ondersteunen Mariahoeve:

Het aanmoedigen van lokale bedrijven aan en promoten van het winkelgebied in Mariahoeve. Dit kan de economie stimuleren en de lokale gemeenschap versterken.

 Mariahoeve en Culturele evenementen:

Organiseren en of ondersteunen van culturele evenementen, markten en festivals om de gemeenschapszin te vergroten. Dit kan ook bijdragen aan de bekendheid en aantrekkelijkheid van de wijk.

Mariahoeve t.a.v. Onderwijs en jeugdvoorzieningen:

Ondersteunen en of inzetten op hoogwaardig onderwijs en jeugdvoorzieningen om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Dit kan ouders aanmoedigen om in de wijk te blijven en bij te dragen aan een positieve omgeving.

Duurzame initiatieven in de wijk Mariahoeve:

Ondersteunen van duurzame praktijken, zoals recyclingprogramma’s, groene energie en milieubewuste bouwprojecten. Dit draagt niet alleen bij aan een gezondere leefomgeving, maar kan ook kostenbesparend zijn.

Digitale gemeenschapsplatforms:

Het Creëeren en of ondersteunen van online platforms waar bewoners informatie kunnen delen, problemen kunnen bespreken en samenwerken aan oplossingen. Dit kan de betrokkenheid vergroten en de communicatie verbeteren.

Infrastructuur en mobiliteit:

Werken aan en of ondersteunen van een goede infrastructuur en verbeteringen in mobiliteit, zoals fietspaden en openbaar vervoersopties. Een efficiënte mobiliteit draagt bij aan het gemak van bewoners en bezoekers.

Kunst en cultuur in de openbare ruimte:

Het integreren en of ondersteunen van kunst en cultuur in de openbare ruimte om de esthetiek van de wijk te verbeteren. Dit kan ook bijdragen aan een gevoel van trots en identiteit onder de bewoners.

Het is essentieel om suggesties aan te passen aan de specifieke behoeften en context van de wijk Mariahoeve. Een gemeenschappelijke visie en actieve participatie van de bewoners zijn de sleutels tot succes bij het verbeteren van een wijk.

Wijk Mariahoeve: ‘Een doel, (doch niet exclusief) van de website WijkMariahoeve.nl en faceboek pagina is bekendheid geven aan, op de hoogte brengen van en uitleg geven van evenementen en andere gebeurtenissen. We moeten rekening houden met de grootte van de gebeurtenis en het belang ervan.  Onze kanalen zullen ook voornamelijk, doch niet uitsluitend gericht zijn op GRATIS evenementen.

Politie en inbrekers